Kompensasjon til pelsdyrbøndene

Et uverdig spill

I går ble det kjent at regjeringen og Fremskrittspartiet har inngått et forlik som sikrer pelsdyrbøndene noe som ser ut som en kompensasjon de kan leve med.
Dette skjer etter at næringa sjøl, Senterpartiet og etter hvert Arbeiderpartiet, i lang tid har påpekt at erstatningen etter yrkesforbudet må dekke faktiske kostnader og inntektstap.
Dette er selvsagt svær gledelig for de som har vært omfattet av yrkesforbudet. Et yrkesforbud vedtatt av den borgerlige regjeringen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre under hestehandlingen om ny regjeringsplattform på Jeløya 2018.

Erstatning for yrkesforbud

Erstatningen skal ytes etter det som omtales som et «ekspropriasjonsartet inngrep».
Pelsdyrbøndene har vært utsatt for et uverdig spill i denne saken. Regjeringen har i realiteten innført et yrkesforbud, uten å ville gi noe i nærheten av full økonomisk kompensasjon. De har blitt drevet fra skanse til skanse. Den første modellen for erstatning hadde en ramme på 365 millioner kroner. Senere ble den hevet til 500 millioner kroner, siste utspill før gårsdagens forlik var en ramme på 850 millioner kroner.
Vedtaket om yrkesforbud for pelsdyrbøndene som fulgte som følge av regjeringsplattformen i 2018 er et sjeldent og ekstremt sterkt politisk vedtak. Forrige gang det samme skjedde var i 1912.
Regjeringen har blitt drevet fra skanse til skanse i denne saken. Foran seg har de skjøvet en yrkesgruppe som ble forespeilet ruin etter Venstre sitt forslag om yrkesforbud.
At Fremskrittspartiet etter å ha forlatt regjeringen som vedtok avviklingen av pelsdyrnæringen, nå havner på samme erstatningsmodell som næringa sjøl og Senterpartiet hele tiden har fremmet, er en historie for seg.
På overtid har den uverdige saken om avvikling av pelsdyrnæringa funnet en løsning som ser ut til å gi pelsdyrbøndene en rimelig kompensasjon i kjølvannet av yrkesforbudet.