TAKSTMANN

Morten Torp

Ta kontakt

Jeg har alltid vært sterkt knyttet til landbruksnæringen både i jobb og privat. Jeg er født og oppvokst på Tofsrud gård i Løten, der jeg også var aktiv gårdbruker i 20 år.

Jeg er utdannet sivilagronom ved Norges Landbrukshøyskole. Etter mange års jobbing i Felleskjøpet og i ulike datterselskaper valgte jeg å bli sertifisert takstmann. Utdannelsen tok jeg ved Norsk Eiendomsakademi. I tillegg har jeg utdannelse innen erstatningsberegninger og skjønn innen landbruk.

Nå er jeg godkjent medlem i Norsk Landbrukstakst og dermed sertifisert for takseringsoppdrag innen landbruk.

Jeg utfører verdivurderinger av landbrukseiendommer til ulike formål; eierskifte, finansiering, salg og erstatningsberegninger. Til det bruker jeg et nyutviklet takst-verktøy spesielt tilpasset taksering til landbruksformål, noe som gir gode og oversiktlige takstrapporter.


Kontakt:

Morten Torp

Mob: 99 12 10 20

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.