FÅ EN TAKST PÅ GÅRDEN FØR DEN GÅR VIDERE TIL NESTE GENERASJON

  • Ikke minst av hensyn til familiefreden

-Hvor mye skal en sønn eller datter betal for gården? Spørsmål om kjøpesummen vil alltid være sentral også ved eierskifte i familien.

Konsesjonsloven gjelder ikke når gården selges innen odelskretsen eller i øvrig nær familie. Dermed stilles det i utgangspunktet ikke krav om at eiendommens verdi blir fastsatt ved takst. Det er imidlertid sterkt anbefalt å gjennomføre en uavhengig takst(verdivurdering) også ved en familieoverdragelse, særlig i familier der overtaker har søsken.

En takst kan virke konfliktdempende. Den vi gi et godt grunnlag for hvilke verdier som overføres. Dette er et viktig bidrag til et «korrekt» arveoppgjør, overdragelsen blir en naturlig del av dette oppgjøret. Det er jo slik at mange gårdbrukere har store deler av verdiene sine bundet opp i eiendommen. En takst som er så riktig og objektiv som mulig, er et godt utgangspunkt for en prosess som bevarer familiefreden.

-Som takstmann anbefaler jeg at folk gjennomfører så åpne prosesser som mulig.  Det er viktig at søsken av den som skal overta blir informert om hva som foregår. Slik kan man avklare forventninger og forebygge misforståelser og konflikt mellom selger, kjøper og søsken.

I et eiendomskjøp i det åpne marked er kjøpesummen som regel ikke veldig ulik taksten.  I familieoverdragelser er det imidlertid vanlig at kjøpesummen – vederlaget – er lavere enn taksten.

På slektsgårder har det alltid vært et mål at neste generasjon skal ha råd til å overta og leve av driften. Selger kan også tjene på å redusere prisen. Man vil som regel bli fritatt for gevinstbeskatning dersom vederlaget er redusert med 25% (åsetesfradrag).