LANDBRUKSTAKSERING

Landbrukstakst er en verdifastsetting av fast eiendom inkludert bygninger, jord -og skogbruksareal, samt medfølgende rettigheter. Landbrukstakst er aktuell i forbindelse med salg av landbrukseiendom, overdragelse innen familien, låneopptak/refinansiering og ved arveoppgjør.

Ta kontakt

VERDITAKSERINGAV LANDBRUKS-EIENDOMMER

Landbrukstakst er en verdifastsetting av fast eiendom inkludert bygninger, jord -og skogbruksareal, samt medfølgende rettigheter. Landbrukstakst er aktuell i forbindelse med salg av landbrukseiendom, overdragelse innen familien, låneopptak/refinansiering og ved arveoppgjør.

Ta kontakt